Ubezpieczenia na życie

  • terminowe ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenie na życie i dożycie
  • zbiorowe ubezpieczenie na życie

 Terminowe ubezpieczenia na życie

 

 Terminowe ubezpieczenie na życie jest najdoskonalszą formą

  finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej

  głównego żywiciela. Jest także jedną z podstawowych form

  zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań,

  powszechnie akceptowanych przez instytucje finansowe.


Istota ubezpieczenia terminowego polega na tym, ze Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca osobom wymienionym w polisie jako uprawnione, określoną kwotę pieniężną – sumę ubezpieczenia, w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Pozwala to rodzinie zmarłego Ubezpieczonego na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia oraz spłatę ewentualnie istniejących pożyczek czy zobowiązań spadkowych.

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonej osoby. Świadczenie jest wypłacane w następujących przypadkach:

  • zgon Ubezpieczonego,
  • zgon Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • częściowe i trwałe inwalidztwo i złamania spowodowane wypadkiem komunikacyjnym.

 


Ubezpieczenie na życie i dożycie  to również TWOJA PRZYSZŁOŚĆ

 

  Jest to ubezpieczenie dla osób, które chcą na wypadek 

  zdarzeń losowych mieć przygotowane źródło zastąpienia

  dochodów traconych przez rodzinę po zaistnieniu

  nieszczęścia, a jednocześnie rozumieją potrzebę

  systematycznego gromadzenia kapitału na jesień życia,

aby zapobiec drastycznemu spadkowi dochodów po przejściu na emeryturę.

 

Umowa zapewnia dostęp do jednego z dwóch świadczeń: Twojego kapitału wolnego od podatku dochodowego, wypłacanego po zakończeniu umowy lub wolnej od podatku od spadków i darowizn, wypłaty dla Twoich bliskich, gdyby zabrakło Ciebie w trakcie trwania umowy.

 

Gromadzenie kapitału za pomocą polisy na życie i dożycie ma trzy podstawowe zalety:

  • połączenie oszczędzania z jednoczesnym zabezpieczeniem finansowym na wypadek nieszczęścia,
  • zapewnienie systematyki oszczędzania poprzez regularna wpłatę składek,
  • zwolnienie wypłaty świadczenia z podatku od zysków kapitałowych oraz od spadków i darowizn.

 
 

Zbiorowe ubezpieczenie na życie


 Pamiętaj Razem Bezpieczniej

 Jest to ubezpieczenie podobne do ubezpieczeń grupowych

 w zakładach pracy, które zakresem odpowiedzialności

 oferuje do wyboru 3 warianty ochrony łącznie do 22 

 świadczeń ubezpieczeniowych m.in.: świadczenia

 z tytułu urodzenia dziecka, ślubu dziecka,

 zgonu ubezpieczonego, zgonu członków najbliższej

 rodziny,  pobytu w szpitalu itp.

 

Umowa zawierana na czas nieokreślony. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby niepracujące, wolnych zawodów, prowadzący własną działalność, jak również pracownicy zakładów pracy.

 

 

Co nas wyróżnia na rynku?

 

  - szeroki zakres ochrony życia i zdrowia

    Ubezpieczonego oraz jego najbliższych,

  - wysokie kwoty świadczeń, zależne od wybranego

    wariantu i sumy ubezpieczenia,

  - warianty zakresu ochrony ubezpieczeniowej

    dopasowane do indywidualnych potrzeb,

  - poziom składek gwarantujący wybór wariantu według

    indywidualnych możliwości finansowych

  - dostępność dla indywidualnej osoby

 
 

 Przyszłość Twoja i twojej Rodziny zależy od Twoich odpowiedzialnych decyzji.

 Życie ciągle nas zaskakuje.

 Pomyśl co może Ich czekać gdyby Ciebie zabrakło.

 

Powrót do strony głównej